První a zcela ojedinělá publikace na českém trhu
věnovaná tématu, které patřilo po celá desetiletí do kategorie
utajovaných skutečností.
Přehledně zpracovaná historie poznávacích značek silničních vozidel
na území České republiky od jejich zavedení v roce 1906 až po dnešek.
Podrobný popis každého platného systému včetně současného
z roku 2001 a dílčích změn z roku 2006.

 

Formát 155 x 106 mm, 84 textových a obrazových stran
na kvalitní křídě, celobarevné.