Zde malá ukázka z díla autorky. Kompletní dílo Aleny Málkové

můžete shlédnout v její soukromé pracovně-gelerii po telefonické domluvě.