Kompletní dílo Aleny Málkové

můžete shlédnout v její soukromé pracovně-galerii

po telefonické domluvě.

 

Autorku zastupuje:

 

Agentura KAMPE

Jahodová 22

106 00 Praha 10

 

fon    272 650 116

mob  777 981 006

amalkova@kampe.cz

 

Kontaktní osoba Kateřina Marinová